FOTOTIP 3 : Gouden snede

by Marilène

De gouden snede is bedoeld om een aangenaam evenwicht in je foto te creëren. Wanneer je het
onderwerp uit het midden plaatst, is de compositie meteen al spannender.

De gouden snede wordt bereikt door het onderwerp op 1/3 van de boven of onderkant en/of op 1/3 van de zijkanten van het kader plaatsten. In je camera of op je smartphone kan je hiervoor hulplijntjes aanzetten. Je kader wordt dan in 9 gelijke vlakken verdeeld.
In onderstaande foto vult het onderwerp alleen de onderste 3 vlakken en het water de overige 2/3e.

Zorg altijd voor evenwicht in je foto maar vermijd absolute symmetrie zoveel mogelijk. Laat storende
elementen zoals bijv. de bekende paal uit iemands hoofd weg en let erop dat je geen hoofden,
voeten, puntjes van kerktorens en dergelijke afhakt.