FOTOTIP 4 : Standpunt

by Marilène

Meestal maak je een foto vanuit de positie waarin je je op dat moment bevindt. Door een ander standpunt te kiezen kan je de foto aanzienlijk verbeteren.

Een kleine verplaatsing naar links of rechts en naar boven of naar beneden kan een totaal ander beeld opleveren. Niet alleen het gezichtspunt, maar ook de achtergrond verandert. Ga eens diep door je knieën of zoek juist een veel hoger standpunt.
Iets wat van onderaf is gefotografeerd, ofwel vanuit het ‘kikkerperspectief’, lijkt massiever, groter en dreigender.
Een onderwerp dat van bovenaf gefotografeerd is, lijkt juist nietiger en wordt weergegeven als een overzicht. Dit noemen we het ‘vogelperspectief’.

Frankrijk Côte d'Azur MD11805 © Marilène Dubois 2014 SITE